Elpen

Hier kan je een terugbetaalde
psycholoog/orthopedagoog vinden

In2Mind

 

Jezelf beter begrijpen en meer vat krijgen op je emoties, gedachten en gedrag. 

 

Ons gedrag en onze emoties worden voortdurend beïnvloed. Gedachten, gevoelens, vooroordelen, verlangens, waarden en normen, ... ze bepalen in grote mate hoe we ons gedragen en op welke wijze we reageren in een specifieke situatie. 

Mentaliseren betekent dat we inzicht hebben in de manier waarop mentale toestanden onze eigen reacties bepalen. Dit helpt om onszelf beter te begrijpen en meer vat te krijgen op onze emoties, gedachten en reacties. 

 

Reacties van anderen begrijpen en ermee omgaan. 

 

Het is soms moeilijk om te begrijpen waarom anderen op een bepaalde manier reageren. We kunnen immers niet in hun hoofd kijken. We weten niet zomaar wat anderen denken, voelen, willen, ...

Vaak zijn we geneigd om de reacties van anderen te interpreteren vanuit onze eigen gedachten en emoties. Dit kan aanleiding geven tot misverstanden, spanningen en conflict. 

Maar het gebeurt ook andersom. Soms veronderstellen we dat anderen wel begrijpen wat wij denken en hoe we ons voelen. Toch is dit niet altijd zo. 

Mentaliseren betekent dat we de reacties van anderen proberen te begrijpen, door na te denken over hoe zij zich voelen en wat ze denken. 

Het helpt daarbij om zich te realiseren dat we gedrag van anderen soms te snel interpreteren, zonder af te toetsen of onze veronderstellingen wel kloppen. 

Tegelijkertijd is mentaliseren ook nadenken over ons eigen gedrag en de manier waarop onze reacties overkomen bij anderen. Dit helpt om met anderen in gesprek te gaan over wat we denken en hoe we ons voelen, zodat zij ons beter begrijpen. 

Meer info

 

Voor wie: De groepstraining is bedoeld voor wie angst- of depressieklachten heeft. De klachten hebben voornamelijk te maken met recente moeilijkheden in de relatie met anderen, bijvoorbeeld als gevolg van een (dreigende) verlieservaring, conflict of verandering in de levenssituatie. Deelnemen kan vanaf 18 jaar. We voorzien telkens een individuele kennismaking en nabespreking. Maximum 8 deelnemers. 

 

Door wie: Chloë Soens en Samuel Markey, beide klinisch psycholoog

 

Wanneer: 12 sessies, wekelijks vanaf 9 september. We starten om 20u15. 

 

Waar: CGG Mandel en Leie, Beverlaai in Kortrijk

 

Tarief: 2,5 euro per groepsessie (=30 euro). Kennismakingsgesprek en nabespreking: telkens 11 euro (of 4 euro bij verhoogde tegemoetkoming).