Elpen

Hier kan je een terugbetaalde
psycholoog/orthopedagoog vinden

ADHD oudergroep - Roeselare

info en inschrijven

Onze ADHD-oudergroep heeft als doel jou te ondersteunen bij de opvoeding van een kind met (een vermoeden van) ADHD. Naast het vergroten van kennis en inzicht over de verschillende aspecten van ADHD, wordt er ook stilgestaan bij hoe je als ouder met het gedrag van jouw kind kan omgaan. De training biedt ook de mogelijkheid tot het uitwisselen van ervaringen met andere ouders. We verwelkomen jullie graag op onze bijeenkomsten die begeleidt worden door twee van onze psychologen bestaande uit een kennismakingsgesprek, een zestal ouderavonden en een terugkomsessie.

Data:

25/03 - 08/04 - 22/04 -06/05 -27/05 -10/06- terugkomsessie in september

Inschrijven:

Via een online survey na het scannen van de QR code op de flyer 

Flyer