Elpen

Hier kan je een terugbetaalde
psycholoog/orthopedagoog vinden

NOWE - Groepstherapie Emotieregulatie

Binnen de groepstherapie worden dagelijkse uitdagingen of zaken die voor jou op dit moment moeilijk zijn, besproken met als doel beter te leren omgaan met dergelijke situaties (vb. moeilijkheden in relatie tot anderen/ tov zz, vaak verzeilt raken in conflicten of deze net uit de weg gaan, té of onvoldoende afhankelijk zijn,...Dergelijke moeilijkheden zorgen vaak voor onrust en een negatieve kijk op jezelf, jouw omgeving of het leven in het algemeen. Door dit te bespreken in groep, krijg je een spiegel voorgehouden, krijg je meer inzicht in jouw patronen én kan je de impact ervan op je omgeving beter leren begrijpen. De groepstherapie biedt jou de kans om gedrags - en denkpatronen te doorbreken, andere copingmechanismen aan te leren en op andere manieren in contact te staan met anderen.


Data: 23/4/2024, 07/05/2024, 21/05/2024, 04/06/2024, 18/06/2024, 02/07/2024

Locatie: Inner, Kraaiennestplein 5, 8301 Heist-aan-Zee

Prijs: 15 euro

Inschrijven: info@inner-center.be