Elpen

Nathalie Vandeneede

Leeftijdsklasse
15j-23j
23j en ouder
Betaling
Het eerste gesprek is gratis, opvolgend 11€/gesprek (4€ bij verhoogde tegemoetkoming)
Partner
PsyZuid

Mijn gegevens

Praktijk de Sleutelbloem
Condédreef 12
8500 Kortrijk
0476 653308
nathalie@praktijkdesleutelbloem.be
© 2023 - elpen.be